13:15 - 03. juli 2018

Vilkår

For abonnementsvilkår, se nederst på siden.

GENERELLE VILKÅR
Vilkår for rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk) som leveres Morgenbladet for publisering:

1. Området
Disse vilkår gjelder for alt redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres Morgenbladet for publisering, enten det skjer etter avtale eller uten nærmere avtale. Vilkårene gjelder uavhengig av om det betales honorar eller ikke.

2. Morgenbladets rettigheter
Morgenbladet overtar retten til å utgi stoffet i alle Morgenbladets publikasjoner. Dette innebærer at stoffet både kan utgis i papirutgave, spesialmagasiner og liknende publikasjoner, og legges ut på Morgenbladets nettutgave (Morgenbladet.no), andre elektroniske distribusjonskanaler eller liknende. Morgenbladets gis også rett til å arkivere og utgi stoffet i elektronisk form fra Morgenbladets elektroniske redaksjonsarkiv eller fra andre databaser som Morgenbladet har avtale med. Videre gis Morgenbladet rett til å inngå avtaler om salg av presseklipp. Morgenbladet har rett til å lage de eksemplarer (elektroniske og trykte) som er nødvendige for å nyttiggjøre seg rettighetene

3. Endringer i materiale
Morgenbladet gis rett til å foreta endringer i det mottatte materiale. Opphavsmannens ideelle rettigheter etter Lov om Opphavsrett (Åndsverkloven) § 3 skal imidlertid ivaretas.

4. Opphavsmannens rettigheter
Opphavmannen beholder retten til å selge eller overdra stoffet til andre utgivere, dersom disse ikke er i direkte konkurranse med Morgenbladet. Ved levering av stoff til Morgenbladet skal det informeres om hvilke andre utgivere som har fått rett til publisering. Dersom opphavsmannen etter overdragelse til Morgenbladet ønsker å overdra stoffet til andre norske utgivere, skal det først innhentes samtykke fra Morgenbladet. Slikt samtykke kan bare nektes dersom utgiveren er i direkte konkurranse med Morgenbladet. Opphavsmannen beholder videre retten til utnyttelse av stoffet utenfor medier. Dette gjelder også retten til å utgi stoffet i bokform. Denne retten forutsetter at stoffet gis ut som en del av et samleverk der også stoff som ikke har vært publisert i Morgenbladet inngår. Opplysninger om at stoffet har vært publisert i Morgenbladet kan ikke benyttes i markedsføringssammenheng, uten samtykke fra Morgenbladet.

5. Ansvar
Morgenbladet forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Morgenbladet uttrykkelig oppmerksom på dette. Dersom det ikke er gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Morgenbladet lider som følge av manglende rettigheter.

6. Honorering
En eventuell honorering må avtales spesielt i det enkelte tilfelle. Debattinnlegg honoreres normalt ikke. Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Morgenbladets rettigheter etter disse vilkår.

7. Avvik fra vilkårene
Dersom innsender ønsker å reservere seg mot disse vilkår, må det gjøres skriftlig i hvert enkelt tilfelle.

ABONNEMENTSVILKÅR
Abonnementsperioden
Abonnement på Morgenbladet forskuddsbetales per betalingstermin ut fra hvilken abonnementstype og termin du har valgt, og løper til det sies opp.

Kommunikasjon og markedsføring
Som abonnent vil du motta kommunikasjon fra Morgenbladet. Kommunikasjonen er knyttet til ditt kundeforhold og skjer via brev, telefon, sms eller e-post. Innhold i kommunikasjonen vil være servicemeldinger, gode tilbud og nyhetsbrev med innhold fra Morgenbladet. Våre nyhetsbrev kan også inneholde tilbud fra utvalgte samarbeidspartnere. Nyhetsbrevene er gratis og du kan når som helst melde deg av.

Personvern og cookies
Personopplysninger vil kun bli benyttet av Morgenbladet for å gi deg enda bedre service og gode tilbud som kunde, og for å kunne gi deg de tjenestene du har registrert deg for. Morgenbladet er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgivning. På våre digitale løsninger bruker vi informasjonskapsler, såkalte cookies. For nærmere informasjon - les vår personvernerklæring her, og om hvordan vi bruker cookies her.

Oppsigelse av abonnement
Abonnement på Morgenbladet løper til det sies opp. Oppsigelse må gjøres med minst syv dagers varsel, og vil gjelde fra neste betalingstermin.
Ved oppsigelse midt i en abonnementsperiode vil tilgodehavende beløp ikke refunderes. Dersom oppsigelsen gjelder et abonnement med papiravis inkludert og det er ønskelig at leveringen stoppes før inneværende periode utløper, kan abonnementet gjøres om til å inneholde kun digitalt resten av perioden det er betalt for. Manglende betaling ansees ikke som gyldig oppsigelse.

PRISER

Prisendringer abonnement
Morgenbladet forbeholder seg retten til å endre prisen på det løpende abonnementet. De nye prisene kunngjøres gjennom annonser i Morgenbladet senest 14 dager før iverksettelse. 

Gebyrer ved fakturering
Morgenbladet beregner et gebyr på alle fakturaer som sendes per post, med unntak av første faktura på et nytt abonnement. Ved betaling med e-Faktura, avtalegiro, eller kredittkortavtale vil ikke gebyr belastes. Fakturagebyret er per i dag kr. 30,-
Ved forsinket betaling beregnes et purregebyr som per i dag er kr. 59,-

Kundeservice
Ved henvendelser til kundeservice fra fasttelefon (23 33 91 80) avhenger prisen av hvilket abonnement du har. Les mer her. Når du ringer fra mobiltelefon gjelder teleoperatørenes egne priser.

Studentrabatt
Studenter får 50% rabatt av ordinær pris på de abonnementsproduktene som til enhver tid tilbys til studenter. Studentpris på abonnement krever gyldig studentbevis. Avisen må leveres på adresse nærliggende studiestedet, dersom abonnementet er på papirutgaven. Studenten får tilsendt faktura på ordinær pris og må sende Morgenbladet studentbeviset. Når beviset blir mottatt så skal abonnementet omgjøres til studentabonnement med tilbakevirkende kraft.

Produktendringer
Morgenbladet forbeholdes retten til å gjøre endringer i avisproduktet.

Endring av vilkår
Morgenbladet forbeholder seg retten til å gjøre endringer i ovennevnte vilkår. Vesentlige endringer i vilkårene vil bli formidlet digitalt eller annonseres i avisen.


Tilgang til de digitale produktene

For å lese Morgenbladet digitalt må brukerprofil opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Morgenbladets kundeservice.

Abonnementet er personlig, og ditt brukernavn kan ikke deles med andre enn familiemedlemmer i din husstand.

Komplettabonnement

Som komplett abonnent har du tilgang til all vår journalistikk på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater og papirutgaven levert hjem. Du kan lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter. 

Digitalabonnement

Som digital abonnent har du tilgang til all vår journalistikk på de til enhver tid tilgjengelige digitale flater. Du kan lese utgaver bakover i tid så lenge abonnementet er aktivt. Hvor mange utgaver tilbake i tid du har tilgang til avhenger av hvilken applikasjon du benytter. 

For å lese digitalt må brukerprofil opprettes. Dersom ikke brukertilgangen fungerer tilfredsstillende, er det kundens ansvar å gi beskjed om dette til Morgenbladets kundeservice.

Endringer i abonnementsperioden
Det er ikke mulig å ha midlertidig opphold i løpet av abonnementsperioden ved digitalt abonnement.

VILKÅR SOM GJELDER VED ABONNEMENT PÅ PAPIRAVISEN
Levering
Avisen distribueres om morgenen av lokale avisdistribusjonsselskap der det er mulig. Morgenbladet forholder seg til de leveringsfrister distribusjonsselskapene opererer med. I områder der avisen distribueres av Posten, er det Postens leveringstidspunkter i det aktuelle området som gjelder. Det tas forbehold med hensyn til tidspunkt for levering og frister satt av våre samarbeidspartnere.


Midlertidig omadressering
Papiravisen kan flyttes til ferieadresse/annen adresse i Norge. Dette er gratis.

Midlertidig opphold 

Abonnenter kan bestille midlertidig opphold i avisleveringen. I perioden med opphold i papirleveransen vil abonnenten fortsatt kunne lese avisen digitalt. Den digitale tilgangen kan ikke stoppes midlertidig. Det gis normalt ikke økonomisk kompensasjon for opphold i leveringen av papiravisen.

Uteblitt avis
Ved uteblitt avis vil Morgenbladet kunne godskrive abonnenten det som er betalt for avisen i tilsvarende tidsrom, forutsatt at kunden snarest melder fra om manglende levering til vår kundeservice.

Ved endring fra komplett abonnement (papir og digitalt) til å abonnere kun digitalt, vil prisen på abonnementet justeres til ordinær pris for digitalt abonnement.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse