familie

Men i Nagells innlegg fremstår det uklart hva det betyr å anerkjenne en familieform.