Påfyll

«Alle journalister kan jo ikke ha kommet til jorden for å bli husket for sine portretter.»