00:10 - 16. april 2021

Hvordan Hollywood gjorde hele verden til et filmstudio

Land og regioner konkurrer om å være det mest attraktive innspillingsstedet for store filmproduksjoner. – I disse dager kan du ikke klare deg uten en insentivordning, sier den tsjekkiske filmprodusenten Pavel Strnad.

Får filmverdenen til å gå rundt: De siste tiårene har stadig flere land innført insentivordninger for film for å tiltrekke seg store, internasjonale produksjoner. Her er den amerikanske skuespilleren Tom Cruise på Preikestolen i Mission: Impossible 6, som fikk tilskudd fra den norske insentivordningen. Foto: Paramount
Annonse