00:05 - 09. april 2021

Vi har for lite kunnskap om det idémessige bidraget jødiske filosofer har gitt oss

Jødisk filosofi minner oss om at det er smerte i alt som lever, skriver Henrik Holm. 

Hvem er mennesket? Jødiske filosofer er ikke så opptatt av å gi en allmenn definisjon på mennesket, men søker etter å forstå mennesket ut fra menneskets møte med seg selv og andre som personer, skriver Henrik Holm. Her: En leketøysbutikk i Mea Shearim, et ultraortodoks nabolag i Jerusalem. Bildene er tatt i 2017. Foto: Christian Belgaux
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»