00:10 - 16. april 2021

Språkpolitikk i revers

Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene. 

Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»