00:10 - 16. april 2021

Senterpartiet ønsker å sprenge blokkdelingen som har preget norsk politikk siden 2005, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Senterpartiet vil sprenge blokkdelingen som har preget norsk politikk, skriver Torbjørn Røe Isaksen.

Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»