00:05 - 09. april 2021

Realpolitikk, prinsipper og konsekvens

Selvbestemmelsesrett har aldri vært en verdi som trumfer alle andre hensyn.

Det er bra med respekt for folkeretten og selvbestemmelsesretten. Men det er ikke troverdig når det bare er motparten som skal overholde dette kravet, skriver Terje Halvorsen. Her: En estisk soldat forbereder seg på å pakke sammen etter en felles militærøvelse i Tapa i Estland i 2017. Flere av Natos medlemsland bidro med tropper til operasjonen som var et forsøk på å avskrekke russisk militærintervensjon. Foto: Sean Gallup / Getty Images
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»