08:09 - 11. april 2021

Krigsfortellingen som mangler

Fortellingen om Wehrmacht i Norge er et varsku som stiger opp fra historien, til frykt og til advarsel, skriver Torgeir E. Sæveraas.

Til tross for at Norge var det tyskokkuperte landet som hadde flest tyske soldater per innbygger under krigsårene, vet vi overraskende lite om hvem disse soldatene var og hva de foretok seg, skriver Torgeir E. Sæveraas. Her: Tyske soldater på vaktpost utenfor Stortinget, 1940. Foto: Henriksen & Steen / Nasjonalbiblioteket
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»