00:10 - 16. april 2021

Jeg – en personvernets paternalist

Kyrre Wathne jukser med fakta i sin iver etter å sverte personvernet, skriver Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Verdien av data: Det offentlige bruker data til en rekke gode og ofte uangripelige formål, som for eksempel bedre skoler, et bedre helsevesen, bedre trafikkavvikling og kriminalitetsbekjempelse, skriver Datatilsynets Bjørn Erik Thon. Foto: Sofie Amalie Klougart
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»