00:10 - 16. april 2021

Heffermehl uten mening

Fredrik Heffermehl blottlegger sin egen pinlige uvitenhet om faget han hytter neven mot. 

Annonse

«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»