00:10 - 16. april 2021

Danning må ha mennesket som mål

Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.

Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»
«Man kan fortviles over at militære ledere forbereder for krig, men det er deres yrke.»