07:55 - 11. april 2021

Bak raseriet i Oslo indre vest ligger noe mer eksistensielt enn tapet av noen skarve parkeringsplasser, skriver Ulrik Eriksen.

Bak raseriet i Oslo indre vest ligger noe mer eksistensielt enn tapet av noen skarve parkeringsplasser, skriver Ulrik Eriksen.

Det ligger en treffende symbolikk i at Frogners bilister har tapt retten til å parkere i Oslos gamle lekegrind for dets ridende borgerskap, skriver Ulrik Eriksen.
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»
«Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning er det viktigste styringsredskapet i forskningspolitikken.»