12:55 - 25. mars 2020

Hytteforbudet strider mot Grunnloven

Kombinasjonen av myndigheter som bryter med rettsgarantier og et folk som krever handlekraft, er verdt å advare mot, skriver Hans Petter Graver.

Smittevern eller distriktspolitikk? Mange med meg var nok så lammet av både virusfrykten selv og myndighetenes resolutte tiltak mot den, at vi først ikke tenkte over grunnlovsmessigheten av hytteforbudet, skriver Hans Petter Graver. Arkivfoto: Knut Egil Wang
Annonse

«Fredrik Heffermehl med hallusinatorisk lesning.»
«Det eigentlege problemet med Melbys nye reform er ikkje fjerning av fag.»
«Vi advarer mot forslaget i Fullføringsreformen om å svekke fremmedspråkene.»